Slide One

Wichtige Versicherungen

Slide One

Wichtige Versicherungen

previous arrow
next arrow

Podstawowe ubezpieczenia przy pobycie w Niemczech i otwarciu własnej działalności

Otwierając własną działalność gospodarczą w Niemczech często pada pytanie, jakie ubezpieczenie powinno się posiadać. Ponieważ krótko po wystawieniu „Gewerbeanmeldung“ czyli dokumentu potwierdzającego założenie firmy, zgłaszają się pierwsi pośrednicy ubezpieczeniowi proponujący różnorodne formy ubezpieczeń, powinniśmy się dobrze poinformować.

Ale jakie są najważniejsze?

Na to pytanie nie można odpowiedzieć wszystkim zainteresowanym w identyczny sposób. Każda działalność oraz osoba cywilna potrzebują indywidualnej porady. Pomoc niezależnego brokera ubezpieczeniowego wydaje się w tym wypadku rozsądnym i trafnym wyborem. Broker to osoba lub firma współpracująca z wieloma stowarzyszeniami ubezpieczeniowymi. Porady z reguły są darmowe, ponieważ pośrednik ten jest opłacany przez stowarzyszenie ubezpieczeniowe.

Ale wracając do pytania: jakie ubezpieczenia znajdują się na pierwszym miejscu – można to uogólnić następująco:

  1. Ubezpieczenie OC od wykonywania działalności gospodarczej oraz prywatne OC. Jest to podstawowe ubezpieczenie, które powinien posiadać każda osoba mieszkająca w Niemczech. Ubezpieczenie te pokrywa z reguły koszty szkód osobowych, rzeczowych, część kosztów sądowych, oraz majątkowych. Składka za to ubezpieczenie jest stosunkowo niska w porównaniu z oferowaną sumą gwarancyjną. Niekiedy w formie ubezpieczenia OC na działalność gospodarczą występuje jako opcja w ramach tego ubezpieczenia – ubezpieczenie prywatne OC. Ogólnie rzecz biorąc – zważywszy możliwe do wyrządzenia szkody i ich oddziaływanie na nasz majątek i nasze życie – ubezpieczenie takie wydaje się być dla nas, naszej firmy i naszej rodziny ważniejsze od innych dobrowolnych ubezpieczeń majątkowych
  2. Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia ochronę finansową w przypadku choroby i macierzyństwa. Ponieważ otwierając własną działalność nie mamy możliwości ubezpieczyć się w jednej z wielu państwowych kas chorych, zostaje ubezpieczenie prywatne. Ubezpieczenia państwowe pozwalają na dobrowolne ubezpieczenie tylko wówczas, jeżeli przez ostatnie lata osoba była tam już ubezpieczona. Prywatne ubezpieczenia różnią się od sobie zakresem ubezpieczonych świadczeń. Można również zawrzeć umowę zobowiązując się pokryć część kosztów lekarskich samemu, co bardzo obniża stawki. Stawka zależy także od wieku, płci oraz od minionych schorzeń.
  3. Ubezpieczenie od niezdolności do pracy oraz ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Są to formy ubezpieczeń pozwalające, przy wypadku lub długotrwałej chorobie, otrzymać miesięczną rentę lub jednorazowe odszkodowanie. Stawki mogą się różnić w zależności od wykonywanego zawodu oraz od wieku osoby ubezpieczonej.
    Przy indywidualnej poradzie u brookera, można sprawdzić, jaka oferta jest najkorzystniejsza i najbardziej potrzebna.